Tổng hợp 2 tin chính trị việt nam bbc bạn nên biết

BlogPosted on

1 Nếu chống tham nhũng bằng pháp luật thì có cần Đảng ‘đốt lò’? – BBC

  • Tác giả: bbc.com
  • Ngày đăng: 12/09/2021
  • Đánh giá: 4.96 (697 vote)
  • Tóm tắt: · Tác giả từ Hoa Kỳ viết chính vì thể chế Việt Nam không cho phép chống … tiên cần có là đảng viên, phải học về chính trị của Đảng Cộng Sản

2 BBC: thuyết âm mưu, và chuyện có thấy xấu hổ! – Báo Nhân dân

  • Tác giả: nhandan.vn
  • Ngày đăng: 11/11/2021
  • Đánh giá: 4.73 (223 vote)
  • Tóm tắt: · Ngày 22-1-2021, BBC tiếng Việt có đăng bài “Vì sao thuyết âm mưu, … chính trị Việt Nam từ hải ngoại và trong nước” đã nhẵn mặt